OBAVIJESTI

RASPORED MISA

Misne nakane

Dan   Misne nakane od 16.07. do 22.07.2018.
PONEDJELJAK
07,30
BDM od Karmela
+ ob. Šimic               
UTORAK
07,30
Sv. Hijacint
+Filip i Ana Tikvic
SRIJEDA
07,30
Sv. Emilije
+ Ivan i Marija Benkovic
ČETVRTAK
07.30
Sv. Markina
+ Adam i Eva Miljević
PETAK
07,30
Sv. Ilija, Prorok                                          
+ Ivo i Luca Pindric
SUBOTA
07,30
Sv. Lovro Brindiški  
+ Ivan i Ana Božic
NEDJELJA   ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
  08.00 + Ilija i Ruža
  10.00 ZA SVE NAŠE ŽUPLJANE
  18.30 + Marija i Manda Šimic

 

KONTAKT

Župa sv. Martina, biskupa
ulica Franje Čolića 1
32251 Privlaka
tel. 032 398 017
email: mirko.rendulic@os.t-com.hr

 

Povratak na vrh