NEDJELJNA ČITANJA           18.02.2018.

 

1.KORIZMENA  NEDJELJA

Prvo citanje: Post 9,8-15
Knjiga Postanka
 Još rece Bog Noi i njegovim sinovima s njim: "A ja, evo, sklapam svoj Savez s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa zvijerima - sa svime što je s vama izišlo iz korablje - sa svim živim stvorovima na zemlji. Držat cu se ja svog Saveza s vama te nikada više vode potopne nece uništiti živa bica niti ce ikad više potop zemlju opustošiti." I rece Bog: "A ovo znamen je Saveza koji stavljam izmedu sebe i vas i svih živih bica što su s vama, za naraštaje buduce: Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude Savezu izmedu mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navucem i duga se u oblaku pokaže, spomenut cu se Saveza svoga, Saveza izmedu mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više nece biti da uništi svako bice.

Pripjevni psalam: Ps 25,4-9
Psalam
 Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nauci me svojim stazama! Istinom me svojom vodi i pouci me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: u tebe se pouzdajem svagda. Spomeni se, Jahve, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka. Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa, spomeni me se po svojoj ljubavi - radi dobrote svoje, o Jahve! Jahve je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi. On ponizne u pravdi vodi i uci malene putu svome.

Drugo čitanje: 1 Pt 3,18-22
Prva Petrova poslanica
  Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu - ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom. Njezin protulik, krštenje - ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu - i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

Evanđelje: Mk 1,12-15
Evanđelje po Marku
  I odmah ga Duh nagna u pustinju. I bijaše u pustinji cetrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!"

 

 


Povratak na vrh