NEDJELJNA ČITANJA           13.01.2019.

 

 

KRŠTENJE GOSPODINOVO

Prvo čitanje: Iz 42,1-4.6-7
Izaija

    Evo Sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio da donosi pravo narodima. On ne viče, on ne diže glasa, niti se čuti može po ulicama. On ne lomi napuknutu trsku niti gasi stijenj što tinja. Vjerno on donosi pravdu, ne sustaje i ne malakše dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za njegovim naukom. Ja, Jahve, u pravdi te pozvah, čvrsto te za ruku uzeh; oblikovah te i postavih te za Savez narodu i svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnje iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami.

Pripjevni psalam: Ps 29,1-4.9-10
Psalam

    Psalam. Davidov. Prinesite Jahvi, o sinovi Božji, prinesite Jahvi slavu i moć! Prinesite Jahvi slavu njegova imena, poklonite se Jahvi u svetištu njegovu! Čuj! Jahve nad vodama, Jahve nad vodama silnim! Čuj! Jahve u sili, Jahve u veličanstvu! Čuj! Od straha se mlade košute, prerano se mlade košute šumske. Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava! 0Jahve nad valima stoluje, stoluje Jahve - kralj dovijeka!

Drugo čitanje: Dj 10,34-38
Djela apostolska

     Petar tada prozbori i reče: "Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego - u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući im evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao."

Evanđelje: Lk 3,15-16.21-22
Evanđelje po Luki

    Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: "Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!"


Povratak na vrh