Molitvena zajednica Žive krunice

23. ožujak 2020. odlučili smo pokrenuti molitvu žive krunice. Živa Krunica je vrijeme koje odvojimo za Boga moleći krunicu u zajedništvu s drugima dušama. Svatko od nas je živa duša i sve žive duše koje su se uključile u molitveno zajedništvo krunice čine Živu Krunicu. Potrebno je izmoliti sva 4 otajstva tijekom jednog dana (Radosno, Svjetla, Žalosno i Slavno). Dakle, svaka osoba moli po jednu deseticu, pa svi zajedno tako izmolimo sve krunice. Imamo 39 molitelja, dakle neke desetice moli nekoliko osoba, a negdje su se javile i cijele obitelji da će moliti desetinu. Biskup je rekao, kada je bio u vizitaciji, da napravimo vjenčić krunice. Prvotna nakana je za našu župu, da nas zaštiti naša Majka Nebeska, kroz ova teška vremena, a kada prođe ova bolest, sastat ćemo se u crkvi i zahvaliti joj za snagu, pomoć i zagovor. Nakana neka bude naša molitva da nas dobri Bog sačuva od virusa ovoga zloga, ali kada on prođe, neka to ostane trajati u župi kao molitvena inicijativa, da ne prestanemo moliti, da nas Bog oslobodi od svih virusa zla mržnje, laži, bluda, ovisnosti...A kada više netko ne bude mogla/mogao moliti, neka si pokuša naći zamjenu.

Molitvena zajednica Milosrdnog Isusa

Ova zajednica je nastala nakon duhovnje obnove p. Smiljana Kožula u rujnu 2000. godine. Nakon toga jedna mala skupina htjela je produbit svoja duhovna iskustva te su se počeli sastajati svake srijede u vjeronaučnoj dvorani. U početku su se susreti odvijali po programu zajednice Mir, a kasnije je zajednica poprimila svoj sadašnji karizmatski način molitve.

 

Zbor mladih "Ivan Pavao II"

..

Veliki zbor

..